با سلام

وبلاگ ما امروزوفردارادر سوگ دو گل باغ سينه‎ی مردان و زنان نيك‎فطرت ايرانی و به احترام آن دو به سكوت خواهد گذراند.پاس مي‎داريم فداكاری و وفاداری اينان را.فداكاری لادن كه زودتر رفت تا لاله بماند ووفاداری لاله كه به اختيار مهر ثابت‎كرد ظرف ۲۹ سال گذشته نيز جبری بر اين همراهی حاكم نبوده‎است.

روحشان شاد و انوشه باد.

  
نویسنده : غزل امروز ; ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٢