با پوزش از دوستان به اطلاع ميرسانيم كه عصر شعر مذكور در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهدشد.   
نویسنده : غزل امروز ; ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٢