مژه‌گان دوم

واين غزلی از مجموعه‌ی سه‌پلك مانده به شب از سيدرضا محمدی كه در سال ۱۳۷۵ سروده شده است.

 

سلام حضرت ليلی كه محملت روشن‌‌
گلوت تازه،نگاهت‌غزل،دلت روشن

سلام،ليلی من!ازچه رو پريشاني،
‌چراشده‌ست بدينسان شمايلت روشن

سلام،ليلی من !از عليك طفره نرو
به هركجاشوم اينسان مقابلت روشن

*

اگرزمن غضب‌آلوده‌ای ،عليك مكن‌
مرابكش
           كه زمرگم شود دلت روشت

مرابكش
          به‌خداگفته‌ام كه بنويسند
             به سنگ قبرم:
                 دستان قاتلت روشن

زخاك من كه گذشتی به خاطر اين عشق

بخوان غزل:كه پريشانترين!گلت،روشن

 

/ 0 نظر / 34 بازدید