با پوزش از دوستان به اطلاع ميرسانيم كه عصر شعر مذكور در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهدشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید