سلام . جاتون خالی بود.ديشب ميلاد آفتاب بودم.عليرضا بديع و ........................

ميدونين که تهران لعنتی و ....................................................................

در پناه عشق

/ 0 نظر / 77 بازدید