سر شکافته

ابوالفضل صمدی از خمین<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

با این مرام تلخ غزل بی نتیجه است

 

تبدیل زهر هم به عسل بی نتیجه است

 

هر قدر هم قدم بگذاری نمی رسی

 

این راه تا غروب ازل بی نتیجه است

 

مردانگی به حرف به کرسی نشاندن است

 

ای جنگجوی خسته عمل بی نتیجه است

 

شمشیر سر شکافته ات را غلاف کن

 

صفین و نهروان و جمل بی نتیجه است

 

بتها غرور حکم خدا را شکسته اند

 

دیگر تبر زدن به هبل بی نتیجه است

 

/ 0 نظر / 37 بازدید