سلام دوستان

جانم برايتان بگويد که تا يکی دو ساعت دیگر راهی زنجان هستم تا فردا در سالروز پرکشيدن يگانه‌ی غزل معاصر ايران حضور داشته باشم.

بی‌شک حسين منزوی تا هميشه‌ی شعر و تا هميشه‌ی انسان در يادهای اهل انديشه و دوستی زنده است و اين که من بخواهم در اين مجال تنگ (تو فرض کن به اندازه ی تمام روزهای مانده از عمر من) چيزی از او بنويسم حاصلی جز سرافکندگی و نارضایتی من و تو نخواهد داشت.

اما چند نکته:

اول اينکه جلسه ی نقد‌«غزل مزل» با حضور دوست و دشمن برگزارشد و ...جای همه‌ی دوستان خالی بود و متاسفم که نتوانستم از نظرات خيرخواهانه‌ی همه بهره مند شوم. اما باز هم لازم می دانم از همه ی آنهايی که زحمت کشيده و آمده بودند سپاسگزاری کنم.

دوم اينکه اين ماجرای فرانسه و کاروان شعر طبيعت و اين حرف ها هم خيلی جالب شد. چند وقت پيش با من و چند نفر ديگر تماس گرفته شد و ما تصميم گرفتيم که تن به اين بيگاری ندهيم.دعوت کنندگان گفتند که اگر شما نياييد مجبوريم سراغ شاعران درجه دو و سه برويم که خوب ما هم گفتيم وقتی برای شما ارزش افراد مهم نيست دنبال همان ها برويد. لازم می دانم که به عنوان يکی از فعالان شعر اصفهان ضمن احترام کامل به همه‌ی دوستان اصفهانی که در ترکيب مربوطه قرارگرفته اند اعلام کنم که ترکيب مذکور به هيچ عنوان نمايه ی درست و کامل و لايقی از شعر امروز اصفهان نيست و نه تنها باعث معرفی درستی از شعر اصفهان نمی شود بلکه به نوعی ضدتبليغ است.جالب اينکه حالا که زمزمه ی سفر شاعران ايرانی به فرانسه بلند شده خيلی‌ها شاعر شده اند و حاضر به همکاری .........پس باز هم بگذريم

سوم اينکه از جناب آقای زهير توکلی به خاطر پرداختن به مجموعه «غزل مزل» در صفحه شعر روزنامه همشهری ۱۳/۲/۸۴ ممنونم ولی لازم می دانم عرض کنم که من از ابتدا با هيچ پسوندی برای غزل های تجربی خودم موافق نبوده ام پس پسوندهايی که به نوعی به غزل من نسبت داده شده بود را برای همان هايی می‌گذارم که آنها را باب کرده اند تا خيال طرفين راحت تر باشد.

چهارم: مجموعه ی کامل اشعار زنده ياد حسين منزوی از غلط‌گيری مرحله ی اول گذشت و مراحل بعدی را می گذراند. آرزوهای خوب خود را برای موفقيت من و دوستانم در اين کار از ما دريغ نکنيد.

به زودی با غزل هايی تازه در خدمت شما خواهیم بود. 

/ 0 نظر / 50 بازدید