به نام خدايی که ...
سلام دوستان
از روزهای آغازین امسال ما نيز بر آن شديم تا با کمک شما دست به كارشويم و طرحي نو در اندازيم
شايد معقول ترين کار در ابتدا اين باشد که خودمان حوزه‌ی فعاليت و اهدافمان را باتوجه به نظرات شماو انتظارات خودمان که تحت تاثیر ضرورتهای موجود در فضای غزل امروز شکل گرفته است تعریف کنیم.
همانطور که از عنوان اين وبلاگ بر می‌آيد ما تعدادی از غزلسرایان جوان ایرانی هستيم که با توجه به تمامی مشکلات و محدودیتهای جوانان قصد کرده‌ایم از این طریق کاری کارستان کنیم و ضمن نشر آثار سایر عزیزانی که علیرغم استعداد و تجربه در خورشان امکان بروز نیافته‌اند به نقد فضای حاکم بر شعر امروز ایران و خصوصا غزل جوان دست بزنیم. از سوی دیگر توجه به برخورداری آثار از استحکام ماهیتی و ساختاری و تازه جویی از اصول اولیه انتخاب آنها خواهد بود.
شايد نيازی به ذکر اين نکته نباشد که امروزه غزل در گذری تعيين کننده قدم بر می‌دارد. گذاری که تا کنون هيچوقت نه اين‌قدر خطرناک بوده و نه اين‌قدر اميد بخش می‌نموده است. دليل آن نيزآثار گوناگونی است که گاه آنقدر دانسته و نو هستند که مخاطب را ميخکوب می‌کنند و گاه آنچنان عجولانه و بی خيال نوشته شده‌اند که نامی جز ماجراجويی نمی‌توان بر آن نهاد. ماجرايی که نه تنها هيچ هدف مشخصی ندارد بلکه مبدا خود را نيز به فراموشی سپرده و سر‌گردان شده است.
به هر روی ضمن اینکه چشم به همراهی همه‌ي دوستان و سرایندگان غزل امروز ایران داریم سعی خواهیم کرد که در بخش خاصی به آثار غزلسزایان جوان اصفهانی بپردازیم . دوستان سایر استانها نیز می‌توانند با هماهنگی مختصری بخش‌هایی خاص استان خود در این وبلاگ داشته باشند .
ما به عنوان ميراث داران جمال و کمال و صفاو ... که هر کدام قدمی نو در غزل بر داشته‌اندو هيچگاه نيز اصول را زير پا ننهاده‌اند خود را موظف به انعکاس نظرات کسانی ديديم که غزل را می‌شناسند غزلی که نه واپسگراست ونه به هم‌آنچه داشته است دل خوش می‌کند.
همان گونه که جمال وکمال سبک خراسانی را تازه کردندو پله پرواز سعدی و حافظ شدند و هم‌آنگونه که صفای اصفهانی با نو جويي‌هايش زمينه را برای تجربه‌های کسانی چون سيمين بهبهانی (حداقل در موسيقی غزل )فراهم کرد وهيچکدام نيز از ورطه‌ي غزل بيرون نيافتادند مانيز اميدواريم که صدای آگاه غزلسرايان امروز را به‌دور از داد و هوار حاشيه نشينان و راهزنان به گوش همه برسانيم.
اينجا نه کسی محدوديت محتوايی خواهد داشت (اگر‌چه قرار نيست به کسی توهين شود)
و نه نيازی خواهد بود که به جريان غير عادی خاصی وابسته باشد تا اثرش مورد نظر واقع شود به سوی تمام دوستان عزيز خود در همه جا که وجه دوستي‌شان با ما غزل امروز ميباشد دست ياری دراز ميکنيم و اميدواريم که تنهايمان نگذارند.
نظرات خود را از همين حالا برای ما بنويسيد چرا که قطعا زير بنای هر کاری مهمترين بخش آن است. ياری شما را چشم به راهيم

/ 0 نظر / 27 بازدید