سرويس: /فرهنگ و هنر/

1384/1/21
20:37

... و آسمان- آن بختک بي رحم ماه در پيشاني- فرود آمد.
آتش جاري شد و آبشار سوخت.پس جهان دو پاره شد و خاک نقره سود،سبزترين شاخسار بهار را در خود فرو برد،او مرد.
يک سال پيش بود که"حسين منزوي"نيز از آستانه گذشت.سال بد،سال باد.
يک سال است که در خانه برف مي بارد و ما چشمهايمان را در شعرهاي او مي گرئيم.
يک سال است که ديگر قلم مرصعش بر کاغذهاي سپيد نمي رقصد.
يک سال است که آن عصاي سياه يادگار پدر،دستهاي صاحبش را مي جويد و نمي يابد و يک سال است که طنين گامهاي آرام او در ذهن کوچه ي هفت پيچ،نمي پيچد.اما چه باک که طنطنه ي ترنّمش در تالار طنين انداز است و متبرک باد نامش.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران_منطقه ي زنجان_دفتر بين المللي ثبت و نامگذاري ستارگان،واقع در آمريکا که عهده دار نامگذاري ستارگان است،ستاره اي را به نام"حسين منزوي،پدر غزل نوين"ثبت کرد.
بهروز منزوي،برادر مرحوم حسين منزوي با اعلام اين خبر به خبرنگار سرويس فرهنگ و هنر ايسنا،افزود:تنها افرادي که فارغ از مليّت،در حوزه ي علم و فرهنگ و ادب منشاء اثر و تحول بوده اند،نامشان به بلنداي اين ستاره ها مي رسد و حسين منزوي نيز به تاييد اين دفتر از اينگونه بزرگان بوده است.
ترجمه ي سند گواهي ثبت ستاره ي حسين منزوي بدين شرح است:
به آگاهي مي رسد که دفتر بين المللي ثبت ستارگان،ستاره ي:
Libra RA 15h 11m 57 s D 27.50
را به حسين منزوي،پدر غزل نوين،تغيير نام مي دهد.
اين ستاره از اين پس بدين نام خوانده خواهد شد و اين نام براي هميشه در"دفتر ثبت ستارگان"کشور بلند آوازه ي سوئيس و دفتر"حقوق انحصاري ايالات متحده ي آمريکا"ماندگار خواهد بود.
بدين وسيله ما دو تن ثبت را گواهي مي کنيم و مهر"دفتر بين المللي ثبت ستارگان"را بر اين سند مي نهيم.
پنجمين روز،ماه،مي،سال 2004 ،راي راستکوپ مدير دفتر،پي،مک آدامز،دبير دفتر.
گفتني است،دکتر نازلي رحمانيان،خواهرزاده ي حسين منزوي که در آمريکا،در رشته ي الکترونيک به تدريس و تحقيق اشتغال دارد.اين مهم را با تلاش بي وقفه و ترجمه ي اشعار و معرفي جايگاه،حسين منزوي در تاريخ ادبيات فارسي به انجام رسانده است.
مراسم سالگرد درگذشت اين شاعر بزرگ،روز پنجشنبه،15/2/84 ،از ساعت 3 تا 5 در مسجد سيد فتح الله زنجان برگزار خواهد شد و روز جمعه 16/2/84،از ساعت 10 صبح،دوستداران و علاقمندان منزوي،از جاي جاي ايران بر مزار معطرش گرد آمده و به شعر خواني خواهند پرداخت.
بهروز منزوي،برادر مرحوم با اعلام اين خبر به خبرنگار سرويس فرهنگي ايسنا از دوستداران و علاقمندان منزوي در اقصي نقاط ايران جهت حضور در اين مراسم دعوت به عمل آورد.

/ 0 نظر / 62 بازدید