غزل تازه؟

باشه .چشم . يه کم صبر کنين . حتما .

يکشنبه‌ای که می‌ياد ما توی جلسه‌مون در نجف آباد کتاب حسين حاجی هاشمی با عنوان آن اتفاق نبايد را نقد می‌کنيم.جای همگی خالی .

برمی‌گردم

/ 0 نظر / 24 بازدید