ردحش شاد و يادش مانا

 در گذشت محمد منزوی پدر استاد حسین منزوی  را به ایشان و خانواده‌ی داغدارشان وهمچنين به جامعه ی ادبی ایران تسلیت مگوئیم

 

 

 

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 ای خون اصیلت به شتکها ز غدیران

 

 افشاتده  شرفها  به  بلندای  دلـــیران

 

 جاری شده از کرب وبلا آمده وانگاه

 

 آمیخته  با  خون  سیاووش  در ایران

 

 تو اختر سرخی که به انگیزه ی تکثیر  

 

 ترکیده بر آئینه ی خورشید ضـمیران

 

[]

 

 

 ای جوهر سرداری سرهای بریده

 

 وی اصل نمیرندگی نسـل نـمیران

 

 خرگاه تو می سوخت در اندیشه ی تاریخ

 

 هر گاه که آتش زده شد بیشه ی شیران

 

 آنشب چه شبی بود که دیدند کواکب

 

 نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران

 

 وان روز که با بیرقی از یک تن بی سر

 

 تا  شام  شدی  قافله  سالار  اسیران

 

 []

 

 تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند

 

 باید که ز خون تو بنوشند کویران

 

 تا اندکی از حق سخن را بگذارند

 

 باید که ز خونت بنگارند دبیران

 

 حد تو رسا نیست عزای تو حماسست

 

 ای کاسته شان تو ازین معرکه گیران

                              

                                                  استاد حسین منزوی

 

/ 0 نظر / 35 بازدید