همسايه‌ها

مريم اسكندري گندماني

كارشناس ادبيات

متولد1357

 

آسمان قسمت‌مان بود كه بي‌بال شديم
دل سپرديم به فرياد ولي لال شديم

پراز احساس غزلديز رسيدن بوديم
فصل پاييز رسيدوغزلي كال شديم

ما به اين پنجره گفتيم كه لب وا نكند

عاقبت پاي سكوت دلمان چال شديم

باز تقويم ورق خورد شبي رنگ جنون

آخرين برگ غم كهنه‌ي اين‌سال شديم

 

شبي شناخت دلت را و ني‌لبك برداشت

براي از تو سرودن دلش ترك برداشت

چه آسمان سپيدي مقابلش روييد

دو بال سبز به ابعاد شاپرك برداشت

در آرزوي بهاري هميشه جاويدان

خيال سبز ترا مثل يك محك برداشت

شبيه آدم عاشق گناه را فهميد

وسيب چشم تو انگار بوي شك برداشت

درست لحظه‌ي چيدن...چه خواب شيريني

ميان هق‌هق باران دلش ترك برداشت

/ 0 نظر / 29 بازدید